Wigilia Polonii w karykaturze

Tak w jednej z lokalnych gazet ukazano świąteczny klimat w klubie z ulicy Sportowej...91 lat temu! Grafika pochodzi bowiem z 1927 roku.